Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

Formularz reklamacji do pobrania.

1. Sklep internetowy www.przytulnemebelki.pl ma obowiązek dostarczyć produkt do Klienta bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.

2. Prosimy zawsze sprawdzić przy listonoszu/kurierze, czy paczka nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli paczka nosi ślady zniszczeń prosimy zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia wraz z opisem uszkodzeń.

3. Klient ma prawo złożyć reklamacje w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w tym m.in.:
a. za pośrednictwem formularza reklamacji znajdującego się na stronie www.przytulnemebelki.pl w zakładce Reklamacje i Zwroty,
b. za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego pod nr telefonu wskazany w pkt. 4 poniżej,
c. pisemnie (list, faks, poczta elektroniczna na adres wskazany w pkt. 4 poniżej).

4. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać na adres: Przytulne Mebelki, ul. Grzybowa 15, 05-420 Józefów, nr tel. + 48 794 060 270, adres e-mail: reklamacje@przytulne.pl

5. Informacja o uznaniu za zasadną lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres korespondencyjny podany w formularzu reklamacyjnym lub inny wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod numerem telefonu +48 794 060 270 od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 lub pod adresem mailowym reklamacje@przytulne.pl.

7. Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy : Przytulne Mebelki, ul. Grzybowa 15, 05-420 Józefów. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

Przypominamy o dołączeniu do przesyłki dowodu zakupu (paragonu/faktury).

ZWROTY

Formularz zwrotu do pobrania.

1. Prawo odstąpienia od umowy, uregulowane w niniejszym punkcie IV Regulaminu, dotyczy i przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2.  Prawo odstąpienia od umowy.
Zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.przytulnemebelki.pl , w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W sklepie Przytulne Mebelki najważniejsze jest zadowolenie Klientów. Dlatego jeśli zakupione produkty nie spełniają Państwa oczekiwań można zwrócić je do sklepu w ciągu 30 DNI od daty otrzymania zamówienia. Bez zbędnych pytań pieniądze zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone na piśmie wraz z dowodem zakupu, a do zachowania powyższego terminu (30 dni) wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie na adres Sprzedawcy: Przytulne Mebelki, ul. Grzybowa 15, 05-420 Józefów.

4. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym. Pieniądze zostaną zwrócone:

  • w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy, z którego został zlecony przelew,
  • w przypadku płatności karta płatniczą na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • gdy produkt został wykonany z tkaniny Klienta lub wg projektu na indywidualne zlecenie Klienta.

Przypominamy o dołączeniu do przesyłki dowodu zakupu (paragonu/faktury).


Do góry